Hiljade pahulja bijelih - Koncert u čast Kemala Montena

"Hiljade pahulja bijelih - Prijatelji i Kemo"
Koncert u čast Kemala Montena
KD Vatroslava Lisinskog, 19.1.2016.
Foto: Marko Šolić

Album info

Language preference